Nowy raport tras pomoże Ci rozliczyć kilometrówkę dla celów PIT i VAT!

25/02/2019 | Czas czytania3 minuty czytania

Niezbędnik flotowca Nowy raport tras pomoże Ci rozliczyć kilometrówkę dla celów PIT i VAT!

Floty, w których skład wchodzą prywatne samochody osobowe, muszą prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówkę. O prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdów musi również wiedzieć przedsiębiorca, który w swojej firmie posiada pojazdy osobowe i chce stosować odliczenie 100% podatku VAT oraz zaliczać 100% wydatków eksploatacyjnych w koszty uzyskania przychodu. Zmodyfikowaliśmy nasz raport tras tak, by spełniał wszystkie wymogi urzędowej kilometrówki.

Nowy raport tras dostosowany do wymogów PIT i VAT

W NaviExpert Telematics stawiamy na Twoją wygodę. Zależy nam, aby Fleet Manager dostał od nas narzędzie, które będzie realnym wsparciem w codziennej pracy. Dlatego też śledzimy rynek i wprowadzamy stosowane zmiany. Tak było w przypadku wejścia w życie RODO, jak i od 1 stycznia 2019 roku, kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy podatkowe.

Dziś prezentujemy nasz nowy raport tras, który możesz przedstawić w Urzędzie Skarbowym. Został on wzbogacony o:

 • Stan licznika początkowy i końcowy
 • Pojemność silnika
 • Datę i cel wyjazdu

Ok, masz już niezbędny dokument do rozliczania kilometrówki. Poniżej pokrótce opisaliśmy, do czego możesz go wykorzystać.

Samochody firmowe a kilometrówka dla celów PIT

Aby przedsiębiorca mógł zaliczyć 100% wydatków związanych z samochodem służbowym do kosztów uzyskania przychodu musi od 01.01.2019 r. prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów. Jeśli nie udowodni, że samochód jest wykorzystywany tylko do celów służbowych, przysługuje mu prawo do odliczenia jedynie 20% wydatków jako koszty uzyskania przychodu.

Aby mógł odliczać 100% prowadzona kilometrówka musi zawierać określone informacje. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 23 ust. 7 ustawy o PIT, przedsiębiorca powinien w swojej ewidencji przebiegu pojazdów uwzględnić co najmniej następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres osoby korzystającej z pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer kolejny wpisu,
 • pojemność silnika,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy – od miejsca rozpoczęcia podróży do jej zakończenia,
 • stawkę za 1 kilometr przebiegu,
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia stawki za 1 km przebiegu oraz liczby faktycznie przejechanych kilometrów,
 • podpis i dane podatnika lub pracodawcy.

Samochody firmowe a kilometrówka dla celów VAT

Powodem, dla którego prowadzona jest kilometrówka dla celów VAT, jest możliwość rozliczania podatku od towarów i usług ponoszonego przy zakupie samochodów oraz przy dodatkowych wydatkach jak paliwo, części, naprawy itp.

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na odliczenie 100% podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem, musi prowadzić kilometrówkę dla celów VAT. Oprócz prowadzenia kilometrówki muszą zostać spełnione jeszcze dwa warunki:

 • należy złożyć do urzędu skarbowego informację VAT-26 w terminie 25 dni od daty pierwszego wydatku związanego z użytkowaniem zakupionego auta,
 • musi zostać stworzony regulamin wykorzystywania pojazdu w firmie.

Kilometrówka dla celów VAT powinna zawierać elementy, które zostały wyszczególnione w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT, a mianowicie:

 • datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego okresu rozliczeniowego,
 • liczba przejechanych kilometrów na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego okresu rozliczeniowego,
 • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący opis trasy (skąd-dokąd), kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem oraz liczbę przejechanych kilometrów, potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem.

Kilometrówka dla celów VAT samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie jest obowiązkowa. W przypadku jej braku powstaje wspomniane wcześniej ograniczenie – podatnik, zamiast odliczać 100% podatku VAT od zakupu paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych, ma prawo do odliczenia wyłącznie 50% zapłaconego podatku VAT. Pozostałą część może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pamiętając o nowym, procentowym limicie tych kosztów dla celów PIT.

Skomplikowane? Cóż, nawet jeśli nie zajmujesz się finansami w firmie, powinieneś wiedzieć jakie są zasady gry. Jeśli jesteś ciekaw co jeszcze zmieniło się od 1 stycznia 2019r. pobierz pdf’a, w którym radca prawny Andrzej Mietlarek opowiada na przykładach o nowym prawie podatkowym.

Masz dodatkowe pytania? Z chęcią na nie odpowiemy!