Mandat z fotoradaru – kto płaci firma czy pracownik?

02/11/2018 | Czas czytania2 minuty czytania

Niezbędnik flotowca Mandat z fotoradaru – kto płaci firma czy pracownik?

Kary za przekroczenia drogowe są również nakładane na kierowców samochodów służbowych. Kto jednak ponosi koszty mandatu? Pracodawca czy pracownik?

Rozwiewamy wątpliwości: obowiązek opłacenia mandatu drogowego spoczywa na osobie kierującej pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia. Jeśli sprawcą jest pracownik, pracodawca ma obowiązek wskazania, który kierowca jego floty miał dostęp do auta w konkretnym terminie.

Pracownik dostał mandat drogowy – co dalej?

Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel lub posiadacz (na podstawie umowy leasingu) pojazdu na żądanie uprawnionego organu, ma obowiązek wskazania, który z pracowników używał auto w danym okresie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód był użytkowany wbrew woli i wiedzy właściciela oraz przez nieznaną osobę, czemu właściciel nie był w stanie zapobiec.

Jeśli właściciel lub posiadacz pojazdu wie kto w danym dniu i o której godzinie kierował samochodem, jest zobowiązany do poinformowania uprawnionego organu. Umyślne niewywiązanie się z tego obowiązku grozi karą grzywny do 5 tysięcy złotych i jest wykroczeniem!

Dlatego w interesie pracodawców jest prowadzenie rejestru swoich kierowców i pojazdów we flocie. W NaviExpert Telematics rozegraliśmy tę kwestię w skuteczny sposób, który uwzględnia samochody „klasyczne” tzn. przypisane do konkretnych kierowców oraz pojazdy pulowe. Więcej o zarządzaniu flotą samochodów pulowych.

Co zrobić, gdy nie można ustalić, który pracownik popełnił wykroczenie?

Niestety należy przyjąć mandat za wykroczenie.

Jeśli właścicielem samochodu jest osoba fizyczna (np. prowadząca działalność gospodarczą), wówczas to ona otrzymuje mandat. Jeśli natomiast auto jest w posiadaniu osoby prawnej jak np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to odpowiedzialność za niewskazanie sprawcy wykroczenia spoczywa na prezesie, prokurencie lub osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za zarządzanie flotą pojazdów w spółce.

Jak minimalizować ryzyko opłacania mandatów drogowych z budżetu flotowego?

Dochodzimy do momentu, w którym powiesz – to wszystko zależy od pracowników i ich zachowania za kółkiem. W końcu to oni są kierowcami, a Ty nie masz wpływu na ich styl jazdy. Otóż prawda jest taka, że możesz kontrolować swoją flotę pod kątem jazdy zgodnej z przepisami!

Wystarczy odpowiedni system telematyczny 😉 Z NaviExpert Telematics możesz monitorować lokalizację pojazdu. styl jazdy kierowców oraz jazdę zgodną z przepisami bez wychodzenia z biura. Odpowiednia motywacja kierowców w połączeniu z monitorowaniem efektów to dobra droga do oszczędności.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu!