Mandat z fotoradaru 2024 – zapłaci kierowca czy właściciel pojazdu?

10/03/2024 | Czas czytania5 minuty czytania

Niezbędnik flotowca Mandat z fotoradaru 2024 – zapłaci kierowca czy właściciel pojazdu?

Kierowca z Twojej floty przekroczył dozwoloną prędkość. Czy może odmówić przyjęcia mandatu? Kto w takiej sytuacji ponosi koszty – pracodawca czy pracownik?

Rok 2022 przyniósł nam kilka zmian w zakresie prawa drogowego, które obowiązują do dziś. Wzrósł koszt mandatów za poszczególne wykroczenia kierowców, zwiększyła się także przyznawana liczba punktów karnych. Cel był oczywiście jeden – poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach i minimalizacja wykroczeń takich jak przekroczenie prędkości.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kto zapłaci mandat z fotoradaru – kierowca czy właściciel samochodu?
  • jak wygląda obecny taryfikator mandatów?
  • jak zmiany w prawie drogowym wpłynęły na zachowania kierowców?

Mandat z fotoradaru – wskazanie kierowcy. Kto płaci?

Rozwiewamy wątpliwości: obowiązek opłacenia mandatu drogowego spoczywa na osobie kierującej pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia. Jeśli sprawcą jest pracownik, pracodawca ma obowiązek wskazania, który kierowca jego floty miał dostęp do auta w konkretnym terminie. Jeśli nie wskaże sprawcy wykroczenia, sam zapłaci grzywnę!

Pracownik dostał mandat drogowy – co dalej?

Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel lub posiadacz (na podstawie umowy leasingu) pojazdu na żądanie uprawnionego organu, ma obowiązek wskazania, który z pracowników używał auta w danym okresie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód był użytkowany wbrew woli i wiedzy właściciela oraz przez nieznaną osobę, czemu właściciel nie był w stanie zapobiec.

Przewidziano bardzo wysokie kary dla tych właścicieli pojazdów, którzy wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, nie wskażą osoby, której powierzyli do kierowania auto. Grozi to mandatem w wysokości do 4000 zł:

  • przy sprawach o zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym min. 2000 zł,
  • przekroczenie prędkości min. 800 zł,
  • w pozostałych min. 500 zł.

Dlatego w interesie pracodawców jest prowadzenie rejestru swoich kierowców i pojazdów we flocie. W NaviExpert Telematics rozegraliśmy tę kwestię w skuteczny sposób, który uwzględnia samochody „klasyczne” tzn. przypisane do konkretnych kierowców oraz pojazdy pulowe. Więcej o zarządzaniu flotą samochodów pulowych.

Co zrobić, gdy nie można ustalić, który pracownik popełnił wykroczenie?

Jeżeli nie ma możliwości wskazania kierującego pojazdem, niestety należy przyjąć mandat za wykroczenie.

Jeśli właścicielem samochodu jest osoba fizyczna (np. prowadząca działalność gospodarczą), wówczas to ona musi przyjąć i zapłacić mandat. Jeśli natomiast auto jest w posiadaniu osoby prawnej, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to odpowiedzialność za niewskazanie sprawcy wykroczenia spoczywa na prezesie, prokurencie lub osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za zarządzanie flotą pojazdów w spółce.

Bardziej rygorystyczny taryfikator mandatów

Obecny taryfikator mandatów posiada zaostrzone kary zorientowane nie tylko na przekroczenie prędkości, ale także na stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa na drodze publicznej w strefie zamieszkania, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego. Cel obecnego taryfikatora mandatów? Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ile zapłacimy za mandat w 2024?

Naruszenie przez kierującego pojazdem przepisu regulującego dopuszczalną prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków na polskich drogach. Dlatego taryfikator mandatów zakłada surowe kary dla kierowców dopuszczających się tego typu wykroczeń. 

Mandat to nie koniec, uważaj na punkty karne

Które przekroczenia prędkości oprócz mandatu skutkują również dodaniem punktów karnych na konto kierowcy? Z punktu widzenia flotowca, punkty karne niosą za sobą poważniejsze konsekwencje niż mandaty. Przekroczenie progu 24 punktów karnych skutkuje czasowym odebraniem prawa jazdy, a to oznacza przestój związany z utratą kierowcy. Jak zakładają przepisy, punkty karne znikną rok od momentu opłacenia mandatu.

WYKROCZENIE: przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h.

KARA: utrata prawa jazdy na 3 miesiące, mandat w wysokości 1500 zł (3000 zł, jeśli to recydywa) i 15 punktów karnych.

WYKROCZENIE: przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h.

KARA: mandat w wysokości 1000 zł (2000 zł, jeśli to recydywa) i 13 punktów karnych.

WYKROCZENIE: przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h

KARA: mandat w wysokości 800 zł (1600 zł, jeśli to recydywa) i 10 punktów karnych.

Taryfikator mandatów – pozostałe wykroczenia

Taryfikator mandatów zakłada także wzrost kosztów za wykroczenia takie jak m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, zignorowanie znaku STOP i niezatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym.

Jak jest naprawdę – czy kierowcy flotowi zwolnili?

Postanowiliśmy sprawdzić, czy zmiany przepisów wpłynęły na zachowanie kierowców flotowych. Dane z naszych baz potwierdzają, że w styczniu 2022 kierowcy znacznie zwolnili. W porównaniu do danych z grudnia, na początku 2022 roku wyraźnie spadł procent kilometrów pokonywanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości o minimum 30 km/h. Znacząco wzrósł też procent tras przejechanych przez kierowców zgodnie z przepisami. Niestety w lutym, choć nadal kierowcy w mniejszym stopniu przekraczali obowiązujące ograniczenia prędkości niż w grudniu to i tak zaczęli podchodzić do tematu mniej restrykcyjnie. 

Szczegóły tego badania opisaliśmy w naszym biurze prasowym – Wyższe mandaty spowolniły kierowców. Ale sytuacja powoli wraca do „normy”.

Mandat a budżet floty

Dochodzimy do momentu, w którym powiesz – to wszystko zależy od pracowników i ich zachowania za kółkiem. W końcu to oni są kierowcami, a Ty nie masz wpływu na ich styl jazdy. Otóż prawda jest taka, że możesz kontrolować swoją flotę pod kątem jazdy zgodnej z przepisami!

Wystarczy odpowiedni system telematyczny. Z NaviExpert Telematics możesz monitorować lokalizację pojazdu, styl jazdy kierowców oraz jazdę zgodną z przepisami bez wychodzenia z biura. Stworzyliśmy intuicyjne narzędzie, którego naczelnym zadaniem jest wsparcie fleet managera w codziennej pracy. Odpowiednia motywacja kierowców w połączeniu z monitorowaniem efektów i analizą twardych danych to dobra droga do oszczędności.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu!

Mandat z fotoradaru – najczęściej zadawane pytania

Kto zapłaci mandat z fotoradaru – właściciel pojazdu czy kierowca?

Konieczność zapłacenia grzywny spoczywa na osobie, która prowadziła auto w momencie wykroczenia. Jeżeli nie można ustalić jej tożsamości, zapłacić mandat musi właściciel lub osoba odpowiedzialna za flotę.

Po jakim czasie przychodzi mandat?

Czas ten regulowany jest przez ustawę i wynosi 180 dni, ale nie od momentu popełnienia wykroczenia, a od momentu jego ujawnienia. Po tym czasie następuje przedawnienie mandatu.

Jak zapłacić mandat z fotoradaru za przekroczenie prędkości?

Na druku mandatu z fotoradaru wskazany jest indywidualny numer rachunku bankowego, należna kwota oraz liczba punktów karnych.