Zarządzanie kontami: tworzenie działów, nadawanie ról i uprawnień w NaviExpert Telematics

07/12/2022 | Czas czytania3 minuty czytania

Niezbędnik flotowca Zarządzanie kontami: tworzenie działów, nadawanie ról i uprawnień w NaviExpert Telematics

Twoja flota jest zarządzana przez kilku pracowników w firmie? By usystematyzować pracę wszystkich zaangażowanych osób, możesz stworzyć dla nich subkonta z konkretnymi uprawnieniami i przypisanymi działami za które odpowiadają.

Administrator konta może dodawać działy, przypisywać do nich pojazdy i kierowców, a także tworzyć subkonta z określonymi rolami i uprawnieniami dla osób zarządzających tymi działami. Cały proces nie zajmuje wiele czasu i co tu dużo mówić – jest prosty i przyjemny. Przejdźmy zatem do konkretów.

Jak w 4 krokach dodać konto, przypisać uprawnienia i dział

Aby dodać nowe konto, dział lub rolę z uprawnieniami należy wejść w zakładkę „Moje konto” i kliknąć  „Zarządzanie kontami”.

Aby dodać nowy dział wystarczy kliknąć „Dodaj dział”.

Do stworzenia działu potrzebujesz:

 • nazwę działu,
 • listę pojazdów, które wchodzą w skład działu,
 • listę kierowców, którzy mają tworzyć dział.

Kiedy już stworzysz potrzebne działy, czas dodać role i uprawnienia dla osób, które będą tymi działami zarządzać.

By utworzyć rolę, kliknij “Dodaj rolę i wybierz uprawnienia”. System poprosi o nazwanie nowej roli i wybranie zakresu uprawnień. Możesz tutaj także przypisać już istniejące konta, które mają mieć tworzoną rolę.

Można również skorzystać z istniejącej domyślnie roli „Subflotowiec”, która ma stały zestaw uprawnień lub na jej podstawie stworzyć nową. 

Przycisk „Dodaj konto” umożliwia dodanie osób, które zarządzają działami w Twojej firmie. Po naszej ostatniej aktualizacji, każde konto może mieć różne uprawnienia. Do utworzenia nowego subkonta potrzebujesz:

 • adres e-mail osoby zarządzającej,
 • jej imię i nazwisko.

Po utworzeniu subkonta, na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem do logowania i jednorazowym hasłem.

Zarządzanie kontami w praktyce

Administrator konta cały czas ma dostęp do danych wszystkich pojazdów i kierowców dodanych do systemu. Subkonta natomiast mają dostęp tylko do danych kierowców i samochodów przypisanych do zarządzanego działu.

Nadane poszczególnym subkontom uprawnienia zmieniają zakres działań jakie subflotowiec może wykonać w systemie. Są to m.in.:

 • Edycja pojazdów – uprawnienia do edycji danych pojazdów np. nr rejestracyjny, urządzenie, nr VIN
 • Przypisywanie pojazdów do działu – uprawnienia do przypisania pojazdów do działów we flocie. Pociąga za sobą uprawnienie do edycji pojazdów
 • Dodawanie pojazdów – uprawnienia do dodawania pojazdów do listy pojazdów dostępnych we flocie. Pociąga za sobą uprawnienie do przypisywania pojazdów do działu
 • Archiwizacja pojazdów – uprawnienia do archiwizowania pojazdów dostępnych we flocie. Pociąga za sobą uprawnienie do dodawania pojazdów
 • Edycja kierowców – uprawnienia do edycji danych kierowców
 • Przypisywanie kierowców do działu – uprawnienia do przypisania kierowcy do działów we flocie. Pociąga za sobą uprawnienie do edycji kierowców
 • Dodawanie kierowców- uprawnienia do dodawania kierowców do listy kierowców. Pociąga za sobą uprawnienie do przypisywania kierowców do działu
 • Usuwanie kierowców – uprawnienia do usuwania kierowców z listy kierowców. Pociąga za sobą uprawnienie do dodawania kierowców
 • Lokalizacja pojazdów – wyświetlanie pojazdów na mapie monitoringu, karcie pojazdu, karcie kierowcy oraz na liście tras, możliwość generowania raportów tras
 • Usuwanie tras- uprawnienia do usuwania poszczególnych tras z listy tras na karcie pojazdu i karcie kierowcy. Pociąga za sobą uprawnienie do lokalizacji pojazdów
 • Generowanie raportów okresowych – uprawnienia do generowania raportów w zakładce Raporty np. raport stylu jazdy, raport tras
 • Weryfikacja okresów rozliczeniowych – uprawnienia do weryfikacji okresów rozliczeniowych. Pociąga za sobą uprawnienie do generowania raportów okresowych
 • Zatwierdzanie okresów rozliczeniowych – uprawnienia do zatwierdzania okresów rozliczeniowych. Pociąga za sobą uprawnienie do weryfikacji okresów rozliczeniowych.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!